Score Blade Assembly
710-210-000


Page 21

Page


21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

Pos.


50
51
52
53
  60a   60b
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Qty.


1
2
8

1
1
2
1
1
1
2
4
1
1
1
1

Part No.

710-210-050
710-210-051
710-210-052
710-210-053
  710-210-060a
  710-210-060b
710-210-061
602-402-552
710-210-063
710-210-064
100-906-040
710-210-066
710-210-067
710-210-068
600-518-020
710-210-070

Description


Bearing block
Bearing block caps
Socket screw
Socket screw
Cutter Spindle Lock Nut M15
Lock Nut M20x1 Cutter
Set Screw for Lock Nut
Score Blade 30° 100T
Cutter Spindle only
Key 20x40x4mm
Bearing Seal 20x30x7
Bearing 72002B ECBP/Cutter Spindle Typ.UO
Bearing Favnir 202pp Cutter Spindle
Bushing
T5/20/21/12 Cutter Spindle Gear
External retaining ring D-11x1

Drawing No.

710-210-050
710-210-051
710-210-052
710-210-053
  710-210-060a
  710-210-060b
710-210-061
710-210-062
710-210-063
710-210-064
710-210-065
710-210-066
710-210-067
710-210-068
710-210-069
710-210-070

Bezeichnung


Lagerblock
Lagerdeckel
Schraube
Schraube
Nutmutter
Nutmutter
Gew.stift (bereits in Mutter)Scheibenfräser
Frässpindel
Federkeil
Simerring
Lager
Distanzring (Lager?)
Büchse
Zahnriemenritzel
Aussenseegerring